AFC PRESIDENT'S CUP 2013Final Stage
Squad List
Goalkeepers
No.Name
1BAGABERDIYEV REJEPBERDI
16GORBUNOV NIKITA
35BAZAROV FARHAT
Defenders
No.Name
2ANNAMYRADOV YAGMYRMYRAT
4SAPAROV MEKAN
13ITALMAZOV FARHAD
14HOJAAHMEDOV BAHTIYAR
15HAMRAYEV MYRAT
21YLYASOV ASHYRGELDI
Midfields
No.Name
6GULDURDIYEV BEGENCH
8TKACHENKO YEVGENIY
12ABDURAHMANOV ALIBEK
17ORAZGULYYEV
20GURBANI AMIR
24SHERMETOV RAHMET
25MAMMEDALIYEV NURTAGAN
26ASTANOV UMIDJAN
Forwards
No.Name
3EKEZOV YAKUP
7CHONKAYEV GAHRYMAN
9BAYRAMOV VLADIMIR
11KARADANOV MAMEDALY
Officals
Head Coach: RAHIM KURBANMAMEDOV