دوري أبطال آسيا.. شهر خودرو

دوري أبطال آسيا.. الدحيل

دوري أبطال آسيا.. شباب الأهلي دبي

دوري أبطال آسيا.. النصر السعودي

دوري أبطال آسيا.. السد القطري

دوري أبطال آسيا.. الشارقة

دوري أبطال آسيا.. التعاون