CHINESE FOOTBALL ASSOCIATION (CFA) info@thecfa.cn Chen Xuyuan Louis Liu Yi info@thecfa.cn +86 10 5929 1037 +86-10/59291008 http://www.fa.org.cn H.E. Du Zhaocai, Sun Wen, Gao Hongbo Li Tie (CHN) Jia Xiuquan (CHN) * AFC U-19 Championship: 1 (1985) * AFC U-16 Championship: 2 (2004, 1992) * AFC Women’s Asian Cup: 8 (2006, 1999, 1997, 1995, 1993, 1991, 1989, 1986) * AFC U-19 Women’s Championship: 1 (2006) * None * EAFF Championship: 2 (2010, 2005) * East Asian Games: 1 (2005) * Asian Games Women’s : 3 (1998, 1994, 1990)